Turvalisuse tagamine Vihula Mõisas

Unique Hotels hotellides on külaliste ja meeskonna liikmete heaolu, tervis ning turvalisus kõige olulisem prioriteet. Turvalisuse tagamiseks oleme loonud COVID-19-ga seotud tegevuskava, plaanid ja rutiinid. Järgime tähelepanelikult kõiki Vabariigi valitsuse ja Terviseameti poolt väljastatud juhiseid, rakendades vajalikke ettevaatusabinõusid.

 

NB! Hotelli sisse registreerimisel kontrollitakse kõikide külaliste kehatemperatuuri kontaktivaba termomeetriga kohustuslikus korras. 

 

Täpsemalt saab meie tegevuskavaga tutvuda SIIN.

Info seoses Eestisse reisimisega hädaolukorras

Turvalisuse tagamiseks palume meid viivitamatult informeerida ning vajadusel külastus ümber ajastada kui:

  • Teil on hetkel või viimase 14 päeva jooksul esinenud järgnevaid sümptomeid: palavik, köha, hingamisraskused, liigeste valu, haistmis- või maitsmismeele kadu või muud haigusnähud.
  • Olete viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud inimesega, kellel on olnud palavik või köha.
  • Olete viimase 14 päeva jooksul käinud reisil väljaspool Eestit.

Allpoolt leiate ametlikku info seoses Eestisse reisimisega hädaolukorras erinevate ministeeriumide ja ametiasutuste poolt.

Välisministeerium: teave riikide ja karantiininõuete kohta

Politsei- ja Piirivalveamet: koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium: lennupiiranguid puudutav info

Kriis.ee: reisimine, riigipiir